Back to top

Incoterms

Presentació
DAF DAF

Incoterms de versions anteriors al 2020

 • ca  lliurat a frontera, n m
 • ca  DAF, n m sigla
 • es  entregada en frontera, n m
 • es  DAF, n m sigla
 • fr  rendu à la frontière, n m
 • fr  rendu frontière, n m
 • fr  DAF, n m sigla
 • fr  RAF, n m sigla
 • en  delivered at frontier, n
 • en  DAF, n sigla

Incoterms de versions anteriors al 2020

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia en un punt convingut de la frontera, entre les duanes, després d'haver efectuat els tràmits duaners per a l'exportació.

Nota

 • 1. En els Incoterms® 2010, el terme DAF (lliurat a frontera) és substituït pel terme DAP (lliurat a lloc).
 • 2. La sigla DAF correspon a l'equivalent anglès delivered at frontier.
DAP DAP

Incoterms 2020, Mode de transport > Qualsevol mode o modes de transport

 • ca  lliurat a lloc, n m
 • ca  DAP, n m sigla
 • es  entregada en lugar, n m
 • es  DAP, n m sigla
 • fr  rendu au lieu de destination, n m
 • fr  DAP, n m sigla
 • fr  RLD, n m sigla
 • en  delivered at place, n
 • en  DAP, n sigla

Incoterms 2020, Mode de transport > Qualsevol mode o modes de transport

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia en el lloc de destinació convingut, preparada per a la descàrrega, i a assumir els riscos i costos per a transportar-la fins a aquell lloc.

Nota

 • 1. L'incoterm DAP (lliurat a lloc) determina que el venedor s'ha de fer càrrec dels riscos i costos de situar la mercaderia en el lloc de destinació convingut, sense descarregar-la del darrer mitjà de transport utilitzat, excloent-ne les taxes, els impostos i qualsevol altra despesa oficial i obligació derivada de la importació al país de destinació.
 • 2. L'incoterm DAP (lliurat a lloc) determina que el comprador s'ha de fer càrrec de qualsevol cost addicional i assumir els riscos de pèrdua o dany de la mercaderia derivats de la manca de despatx per a la importació.
 • 3. En els Incoterms® 2010, el terme DAP (lliurat a lloc) substitueix els termes DAF (lliurat a frontera), DES (lliurat a vaixell) i DDU (lliurat amb drets no pagats).
 • 4. La sigla DAP correspon a l'equivalent anglès delivered at place.
DAT DAT

Incoterms de versions anteriors al 2020

 • ca  lliurat a terminal, n m
 • ca  DAT, n m sigla
 • es  entregada en terminal, n m
 • es  DAT, n m sigla
 • fr  rendu au terminal, n m
 • fr  DAT, n m sigla
 • fr  RAT, n m sigla
 • en  delivered at terminal, n
 • en  DAT, n sigla

Incoterms de versions anteriors al 2020

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia, un cop descarregada del darrer mitjà de transport utilitzat, en una terminal designada, en el port o lloc de destinació convingut, però no a efectuar els tràmits duaners per a la importació.

Nota

 • 1. La terminal on es lliura la mercaderia pot fer referència a terminals de transport (terrestres, aèries, marítimes), infraestructures logístiques (ports, aeroports, estacions de ferrocarril) o instal·lacions similars (molls, magatzems, dipòsits, zones franques).
 • 2. En els Incoterms® 2010, el terme DAT (lliurat a terminal) substitueix el terme DEQ (lliurat a moll). En els Incoterms® 2020, el terme DAT (lliurat a terminal) és substituït pel terme DPU (lliurat a lloc i descarregat).
 • 3. La sigla DAT correspon a l'equivalent anglès delivered at terminal.
DDP DDP

Incoterms 2020, Mode de transport > Qualsevol mode o modes de transport

 • ca  lliurat amb drets pagats, n m
 • ca  DDP, n m sigla
 • es  entregada con derechos pagados, n m
 • es  DDP, n m sigla
 • fr  rendu droits acquittés, n m
 • fr  DDP, n m sigla
 • fr  RDA, n m sigla
 • en  delivered duty paid, n
 • en  DDP, n sigla

Incoterms 2020, Mode de transport > Qualsevol mode o modes de transport

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia en un lloc convingut del país d'importació i a assumir totes les despeses i riscos per a transportar-la fins a aquell lloc, incloses les càrregues oficials exigibles a la importació.

Nota

 • 1. L'incoterm DDP (lliurat amb drets pagats) representa la màxima obligació per al venedor.
 • 2. La sigla DDP correspon a l'equivalent anglès delivered duty paid.
DDU DDU

Incoterms de versions anteriors al 2020

 • ca  lliurat amb drets no pagats, n m
 • ca  DDU, n m sigla
 • es  entregada derechos no pagados, n m
 • es  DDU, n m sigla
 • fr  rendu droits dus, n m
 • fr  rendu droits non acquittés, n m
 • fr  DDU, n m sigla
 • fr  RDD, n m sigla
 • en  delivered duty unpaid, n
 • en  DDU, n sigla

Incoterms de versions anteriors al 2020

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia en un lloc convingut del país d'importació i a assumir totes les despeses i riscos per a transportar-la fins a aquell lloc, excloses les càrregues oficials exigibles a la importació.

Nota

 • 1. En els Incoterms® 2010, el terme DDU (lliurat amb drets no pagats) és substituït pel terme DAP (lliurat a lloc).
 • 2. La sigla DDU correspon a l'equivalent anglès delivered duty unpaid.
DEQ DEQ

Incoterms de versions anteriors al 2020

 • ca  lliurat a moll, n m
 • ca  DEQ, n m sigla
 • es  entregada en muelle, n m
 • es  DEQ, n m sigla
 • fr  rendu à quai, n m
 • fr  DEQ, n m sigla
 • fr  RAQ, n m sigla
 • en  delivered ex quay, n
 • en  DEQ, n sigla

Incoterms de versions anteriors al 2020

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia en el moll, en el port de destinació convingut, un cop l'ha despatxada a la duana per a la importació.

Nota

 • 1. En els Incoterms® 2010, el terme DEQ (lliurat a moll) és substituït pel terme DAT (lliurat a terminal).
 • 2. La sigla DEQ correspon a l'equivalent anglès delivered ex quay.
DES DES

Incoterms de versions anteriors al 2020

 • ca  lliurat a vaixell, n m
 • ca  DES, n m sigla
 • es  entregada sobre buque, n m
 • es  DES, n m sigla
 • fr  rendu ex ship, n m
 • fr  rendu non déchargé, n m
 • fr  DES, n m sigla
 • fr  RND, n m sigla
 • en  delivered ex ship, n
 • en  DES, n sigla

Incoterms de versions anteriors al 2020

Definició
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia a bord del vaixell contractat pel comprador, en el port de destinació convingut, sense despatxar-la a la duana per a la importació.

Nota

 • 1. En els Incoterms® 2010, el terme DES (lliurat a vaixell) és substituït pel terme DAP (lliurat a lloc).
 • 2. La sigla DES correspon a l'equivalent anglès delivered ex ship.
DPU DPU

Incoterms 2020, Mode de transport > Qualsevol mode o modes de transport

 • ca  lliurat a lloc i descarregat, n m
 • ca  DPU, n m sigla
 • es  entregada en lugar descargada, n m
 • es  DPU, n m sigla
 • fr  rendu au lieu de destination déchargé, n m
 • fr  DPU, n m sigla
 • en  delivered at place unloaded, n
 • en  DPU, n sigla

Incoterms 2020, Mode de transport > Qualsevol mode o modes de transport

Definició
Incoterm que obliga el venedor a posar la mercaderia a disposició del comprador, una vegada descarregada del mitjà de transport d'arribada, en el lloc de destinació convingut, però no a efectuar els tràmits duaners per a la importació.

Nota

 • 1. L'incoterm DPU (lliurat a lloc i descarregat) determina que el venedor ha d'assumir tots els costos i riscos fins a situar la mercaderia descarregada en el punt convingut del país de destinació, excloent-ne les taxes, els impostos i qualsevol altra despesa oficial i obligació derivada del despatx d'importació.
 • 2. L'incoterm DPU (lliurat a lloc i descarregat) determina que el comprador s'ha de fer càrrec dels tràmits duaners per a la importació i assumir els riscos de pèrdua o dany de la mercaderia derivats de la manca de despatx per a la importació.
 • 3. En els Incoterms® 2020, el terme DPU (lliurat a lloc i descarregat) substitueix el terme DAT (lliurat a terminal).
 • 4. La sigla DPU correspon a l'equivalent anglès delivered at place unloaded.