Back to top

Incoterms

Presentació
  • ca  incoterm, n m
  • es  incoterm, n m
  • fr  incoterm, n m
  • en  incoterm, n

Incoterms

Definició
Regla que estableix les obligacions de les parts en les operacions comercials nacionals i internacionals.

Nota

  • 1. Els incoterms són regles creades per la Cambra de Comerç Internacional, de caràcter facultatiu, acceptades per tots els governs i per totes les parts involucrades en el transport internacional de mercaderies, que s'inclouen en els contractes de compravenda amb la finalitat de determinar els drets i les obligacions del venedor i del comprador, pel que fa al lloc de lliurament de la mercaderia, al repartiment de les despeses i a la transmissió de riscos, en les operacions comercials nacionals i internacionals.
  • 2. Els incoterms s'expressen amb una abreviació anglesa de tres lletres. Tradicionalment, els incoterms s'han agrupat en 4 categories, d'acord amb les lletres inicials de cada terme, que indiquen el grau d'obligació del venedor: E (lliurament directe en origen sense cap obligació de pagament), F (lliurament indirecte sense pagament del transport inicial), C (lliurament indirecte amb pagament del transport inicial) i D (lliurament directe al lloc de destinació amb pagament del transport). A partir de l'any 2010, els incoterms s'agrupen en 2 categories en funció del mode de transport utilitzat: incoterms vàlids per a qualsevol mode o modes de transport i incoterms específics per a transport marítim i vies navegables interiors.
  • 3. La denominació incoterm prové de la marca comercial Incoterms®, acrònim format a partir de la denominació anglesa International Commercial Terms ('Termes de Comerç Internacional').