Monopoli i monopsoni: dues cares de la mateixa moneda (Via Empresa)