La planificació estratègica

planificació estratègica

En temps de crisi, cal plantejar-se el futur de les empreses i organitzacions d’una manera estratègica, analitzant i organitzant els objectius i les tasques necessàries per a assolir-los, tenint en compte els factors interns i externs que poden tenir-hi incidència.

En això consisteix la planificació estratègica, un procés que en el món empresarial pren cada vegada més rellevància i que requereix persones qualificades per a estar-ne al capdavant.

La situació socioeconòmica, la disponibilitat de recursos i serveis, la fluctuació dels preus, la competència, els canvis en la manera de treballar, les noves tecnologies… Tot té un impacte constant en el pla estratègic d’una empresa o d’una organització i cal pensar bé la metodologia i els passos que volem seguir per aconseguir els propòsits que ens hem fixat.

Per a la consulta de tota aquesta terminologia, el TERMCAT us ofereix el Vocabulari de la planificació estratègica, que recull els termes bàsics que s'utilitzen en l’àmbit, amb la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès. Així, hi trobareu termes com ara amenaça, debilitat, fortalesa, direcció per objectius, matriu DAFO, missió, oportunitat, visió, etc.

Recordeu que també podeu consultar tots els termes al Cercaterm.