Heu sentit a parlar mai d’unicorns en el món empresarial?

Unicorns en el món empresarial

Tothom sap que un unicorn és un ésser mitològic que es representa amb la figura d’un cavall blanc amb una llarga banya recta al front, barba de boc, peus forcats i cua de lleó, però mai ningú no n’ha vist cap. I justament per aquest motiu, per la incredulitat que genera poder arribar a veure aquest animal fabulós, l’analista financera Aileen Lee va triar el mot unicorn per a designar un nou concepte de empresa que, en principi, semblava que havia de ser tan il·lusori com els unicorns.

Reben el nom de empreses unicorn les empreses, generalment d’alt contingut tecnològic, que experimenten un creixement molt ràpid i que en poc temps aconsegueixen tenir una valoració superior als mil milions de dòlars. Tot i la dificultat que pot tenir una empresa emergent per assolir aquests resultats, actualment ja hi ha moltes companyies, algunes d’elles ben conegudes a casa nostra, com ara Uber, Airbnb, Pinterest, Dropbox o Spotify, que figuren a les llistes dels unicorns mundialment més valorats.

Podeu consultar aquest terme al Cercaterm.