Alerta amb el burnout: si us heu de cremar, feu-ho per esgotament professional

síndrome d'esgotament professional

Aquests darrers dies els mitjans de comunicació s’han fet ressò del reconeixement, per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), de la síndrome d’esgotament professional com a malaltia laboral. Aquest reconeixement es fa explícit amb la inclusió d’aquesta malaltia en l’onzena edició de la Classificació internacional de malalties, una eina de gestió i codificació imprescindible per al sistema sanitari de molts països, que entrarà en vigor l’any 2022.

La síndrome d’esgotament professional s’origina com a resposta a una situació d’estrès emocional crònic, que es dona especialment en professions assistencials, les quals exigeixen una relació constant i directa amb altres persones, i que es manifesta en forma d’esgotament físic i psicològic, una actitud despersonalitzada i un sentiment de falta de realització personal.

La denominació síndrome d’esgotament professional és la forma normalitzada en català per a fer referència a aquest concepte. En alguns registres de comunicació més informals, també es documenten altres formes com ara síndrome del treballador cremat, síndrome del cremat o síndrome d’estar cremat.

En castellà, se sol parlar de síndrome de desgaste professional o síndrome de estar quemado. Es tracta de formes molt paral·leles a les del català, tot i que cal tenir en compte que, en castellà, el mot síndrome és masculí (el síndrome), però, en català, és femení (la síndrome). El francès utilitza la denominació syndrome d’épuisement professionel i l’anglès, com sabem prou bé, adopta la forma burnout syndrome o, simplement, burnout.

El reconeixement internacional d’aquesta malaltia en l’àmbit sanitari pot facilitar el diagnòstic, el tractament i la recuperació de les persones afectades; en l’àmbit empresarial, pot ajudar a prevenir i controlar l’aparició de la patologia; i, finalment, en l’àmbit de la llengua catalana pot afavorir el coneixement i l’ús de la denominació pròpia, síndrome d’esgotament professional. Us animem a no cremar-vos amb l’anglicisme burnout.

Podeu consultar aquest terme al Cercaterm.