Clavem la banya en els mercats alcistes

imatge d'un os i un toro

Ara fa mig any, en aquesta mateixa secció, ens fèiem ressò dels efectes negatius que la pandèmia ha provocat en els mercats financers d’arreu del món. A mesura que la crisi sanitària s’escampava com una taca d’oli, la incertesa econòmica creixia i els mercats financers anaven a la baixa. Parlàvem, justament, dels mercats baixistes que es caracteritzen per l’expectativa de baixada de les cotitzacions i del volum de contractació.

Al llarg d’aquests mesos la volatilitat de la borsa s’ha instal·lat en una muntanya russa difícil de controlar. Hem vist cotitzar a la baixa sectors com la construcció, els serveis o el turisme, però també n’hem vist d’altres, com els gegants tecnològics, les empreses de comunicació o les farmacèutiques (especialment ara, amb els avenços en la recerca de la vacuna) que cotitzen a l’alça. Quan es produeix aquesta tendència de pujada de les cotitzacions i del volum de contractació, parlem de mercat alcista o mercat a l’alça.

Per a referir-se a aquesta noció, altres llengües, com el castellà (mercado alcista o mercado al alza) i el francès (marché haussier o marché à l’hausse), segueixen el mateix patró de formació que el català, és a dir, adjunten al substantiu mercat (en castellà, mercado; en francès, marché) l’adjectiu alcista (en castellà, alcista; en francès, haussier), que s’aplica als mercats, tendències o períodes de temps caracteritzats per una pujada continuada de la cotització; o bé la locució a l’alça (en castellà, al alza; en francès, à l’hausse) que, literalment, significa ‘cap amunt’.

L’anglès, però, s’allunya d’aquest tipus de formació i recorre a la metàfora basada en noms d’animals les característiques o el comportament dels quals s’associa al concepte que es vol definir. En aquest cas, bull market o bullish market (‘mercat del toro’) són els equivalents anglesos corresponents a mercat alcista o mercat a l’alça. La relació entre els toros i els mercats alcistes diuen que es podria explicar per la semblança entre la manera com ataca un toro, envestint amb les banyes cap amunt, i el moviment també ascendent que es produeix en els preus d’un mercat a l’alça.

En el mercat baixista o mercat a la baixa (bear market o bearish market, en anglès), en canvi, cal buscar la similitud entre la manera com ataca un os en situació de perill, alçant les grapes per deixar-les caure de dalt a baix sobre el seu oponent, i el moviment també descendent que es produeix en els preus en un mercat a la baixa.

Podeu consultar aquests termes al Diccionari dels mercats financers i al Cercaterm.