Curs d'entrenament intensiu, alternativa a bootcamp

curs d'entrenament intensiu

En els darrers anys és habitual que empreses i plataformes de formació anunciïn cursos intensius de matèries aplicades sota l’etiqueta de bootcamp.

Bootcamp és una denominació anglesa que té l’origen en els camps d’entrenament militars, per a l’entrenament esportiu d’alta intensitat, i s’ha pres com a reclam en aquest tipus de formació aplicada a l’empresa, generalment tecnològica, organitzada a partir de cursos de curta durada, intensius; l’objectiu d’aquests cursos és formar professionals capacitats per satisfer les demandes del mercat laboral i incorporar-se en posicions professionals destacades de manera més àgil que en el cas de la formació universitària.

El sector més procliu a aquest tipus de cursos és el de l’emprenedoria digital, amb alta demanda, i concretament en formació en programació i codificació. En català, els podem anomenar, segons els contextos, curs d’entrenament intensiu, curs intensiu, programa d’entrenament intensiu...