I si ens arrisquem a parlar del capital de risc?

imatge al·legòrica

Quantes vegades no devem haver llegit o sentit a parlar, en mitjans empresarials o financers, sobre el venture capital, els fons de venture capital o les empreses o societats de venture capital? Us heu demanat mai què passaria si, per ventura, en comptes de topar constantment amb aquest venture capital, poguéssim llegir o sentir a parlar de capital de risc, de fons de capital de risc o de societats de capital de risc?

Passaria, senzillament, que, pel simple fet de substituir l’anglès venture pel català risc, aquests termes es farien una mica més entenedors als llecs o novells en la matèria. Perquè si bé pot passar que dubtem del significat exacte del mot anglès venture (documentat en l’anglès mitjà parlat entre els segles XII i XV com un escurçament de adventure, amb el sentit de ‘ocórrer per casualitat’, ‘arriscar la pèrdua de’ o ‘exposar-se al risc’), és clar que del mot risc tothom se’n fa una idea prou clara.

Parlar de capital de risc (en anglès, risk capital, venture capital o VC) és parlar d’un tipus d’inversió de capital, procedent de bancs, institucions financeres o societats d’inversió, destinat a empreses de creació recent que poden tenir dificultats per a consolidar-se. Les societats de capital de risc i els fons de capital de risc financen, com a accionistes minoritaris temporals, la creació, la promoció o el desenvolupament d’empreses petites i mitjanes que no cotitzen a la borsa i que necessiten aquesta injecció de capital per a continuar creixent, especialment si no tenen accés als mercats de capitals o a préstecs bancaris. A canvi, els inversors obtenen la participació en les decisions de l’empresa. Al cap d'uns anys, la societat de capital de risc procedeix a la desinversió de capital a partir de l'entrada a borsa de l'empresa i la posterior venda d'accions, o bé a partir de la venda de la seva participació als accionistes majoritaris, segons el que s'hagi acordat en els pactes inicials.

Capital de risc, societat de capital de risc i fons de capital de risc són denominacions normalitzades en català, lingüísticament adequades i transparents, que es documenten paral·lelament en castellà i, en algun cas, també en francès. Tot i que la forma capital risc, amb l’elisió de la preposició de entre el nucli del sintagma, capital, i el complement, risc, seguint l’estructura compositiva de la forma anglesa, és la que s'utilitza habitualment per a fer referència a aquests conceptes, no es considera tan adequada des del punt de vista sintàctic.

Podeu consultar aquests termes al portal Terminologia d’economia i empresa, al Diccionari dels mercats financers i al Cercaterm.