No ens enganyem: en català, les fake news són notícies enganyoses

Notícia enganyosa

Des de fa ja cert temps les anomenades fake news en anglès ocupen un espai important en el periodisme, especialment en la difusió de notícies a través de les xarxes socials.

En anglès s’utilitza la forma lexicalitzada en plural, fake news, per a referir-se a una notícia que no diu la veritat i que es crea i es difon de manera premeditada, especialment a les xarxes socials, amb la finalitat de desinformar i de manipular el públic en benefici propi.

En català en podem dir notícia enganyosa o bé notícia falsa. Tots dos adjectius, enganyós i fals, són adequats des del punt de vista semàntic per a traduir l’anglès fake. L’adjectiu fals té el sentit ‘Que no és ver per error o per engany’, que s’adequa perfectament al concepte que volem expressar; igualment, l’adjectiu enganyós (‘Que enganya, ple d’engany’) és també adequat perquè el verb enganyar té com a sentit genèric ‘Induir a error amb artifici, perfídia’.

Aquestes denominacions en català són molt similars a les que fan servir altres llengües com el castellà (noticia falsa, noticia engañosa, noticia falseada) i el francès (fausse nouvelle, information fallacieuse, nouvelle trompeuse).

De notícies enganyoses o falses se’n creen, se’n parla... No sabem si aquestes notícies han vingut per quedar-se o si, com passa amb tants altres fenòmens que apareixen i desapareixen ràpidament en l’entorn digital de la societat de la comunicació i la informació, seran només fruit d’una tendència o d’una moda. En tot cas, seria desitjable que la rigorositat i l’honestedat tornessin a ser els valors sobre els quals es basa el bon periodisme.