És possible la globalització alternativa?

© TERMCAT (CC-BY 4.0)

A hores d’ara ja sabem que parlar de globalització és referir-se, en general, a una sèrie complexa de processos que es produeixen simultàniament en l'àmbit econòmic, polític, tecnològic, cultural i ecològic i que abasten la major part de les regions del planeta. Conceptes com la internacionalització, la liberalització, la universalització, l'occidentalització i la desterritorialització dels processos socials a escala global són alguns dels eixos que centren el debat a l’entorn de la globalització.

I també sabem que la globalització pot arribar a convertir-se en hiperglobalització quan els estats deixen de tenir capacitat per a imposar restriccions locals a la lliure circulació de béns, serveis i capital.

I del moviment social sorgit a la darrera dècada del segle XX, com a oposició al model neoliberal de la globalització, que defensa una globalització respectuosa amb els drets humans, el medi ambient, la sobirania nacional i la diversitat cultural, què n’hauríem de saber? Doncs que per a fer referència a aquest concepte, en català disposem del terme globalització alternativa.

Davant la varietat de termes que podem trobar per a fer referència a aquest moviment social (alterglobalitzacó, altermundialització, altermundisme, altermundialisme), en català s’ha normalitzat la forma globalització alternativa, ja que el concepte fa referència a un model diferent de globalització, un model alternatiu. El terme és un sintagma creat a partir de la base globalització i l’adjectiu alternativa, ben característic d’aquest moviment, i és més transparent semànticament que les formes aglutinades.

El caràcter plural i les formes d'organització descentralitzades donen a la globalització alternativa una extraordinària capacitat d'intervenció en diferents camps (drets humans, dones, ecologia, pacifisme, minories culturals, etc.) i les seves actuacions tenen un notable ressò mediàtic i una gran presència a les xarxes socials, fet que amplifica la seva influència. Esperem que un altre món sigui possible, com diu l’eslògan, un món més just i respectuós amb la diversitat i amb l’entorn.

Podeu consultar aquest terme al Cercaterm i, també, al Diccionari de sociologia i ciències socials que conté més de 2.000 termes definits, una part dels quals relacionats amb l’àmbit socioeconòmic i laboral, amb equivalents en castellà, francès i anglès i, sovint, amb notes complementàries que ajuden a contextualitzar els conceptes.