Què ens cal saber de la R+D+I?

R+D+I

En primer lloc, quan parlem de R+D+I ens referim a una sigla que correspon al terme català recerca, desenvolupament i innovació, i que fa referència al conjunt d’activitats intel·lectuals i materials adreçades a la creació de coneixement, a l’ús d’aquest coneixement per a dissenyar noves aplicacions i a la implementació de nous productes o serveis en el mercat o en els sistemes de producció.

En segon lloc, hem de fixar-nos en el fet que tots els formants de R+D+I, com és habitual en les sigles, s’escriuen en majúscules. No ens hem de deixar confondre per l’escriptura de la sigla I+D+i, que correspon a l’equivalent castellà investigación, desarrollo e innovación, en què la i minúscula s’explica pel desig de diferenciar investigación de innovación. 

I en tercer lloc, volem remarcar que tant recerca com investigació són denominacions adequades en català, que designen el conjunt d’activitats intel·lectuals i materials adreçades a aclarir, trobar, descobrir, comprendre o transformar determinades qüestions d’un àmbit concret del coneixement. Ara bé, en l’àmbit del coneixement es dona preferència a recerca com a denominació principal. Els motius d’aquesta tria els hem d’anar a buscar en el fet que, d’una banda, recerca és la forma més utilitzada en les publicacions científiques i tècniques, i en les institucions oficials catalanes, i, de l’altra, és la denominació que manté un paral·lelisme formal amb les llengües d’ús internacional, com són l’anglès (research) i el francès (recherche).