Actualitzada la Terminologia de gestió de la qualitat

Actualitzada la Terminologia de la gestió de la qualitat

S’ha publicat en línia la segona edició actualitzada de la Terminologia de gestió de la qualitat, que ha estat coordinada pel TERMCAT en el marc de Realiter, una xarxa de professionals i organismes que té com a objectiu fomentar l’activitat terminològica en llengües romàniques.

El diccionari conté més de 140 termes, procedents del glossari inclòs en la Norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari, una norma tècnica de gran rellevància perquè defineix els termes que caracteritzen els sistemes de gestió de la qualitat.

Aquesta segona edició de la Terminologia de gestió de la qualitat que ara es publica incorpora 57 nous termes respecte de la primera edició, publicada l’any 2010, la qual contenia els termes definits en el glossari de la primera versió de la mateixa norma, de l’any 2005.

Cada entrada del diccionari presenta les denominacions en català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès, romanès i anglès, amb els indicadors de categoria lèxica corresponents. La compleció de les entrades s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració entre ambdues institucions: el TERMCAT ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà i anglès, mentre que experts de Realiter han aportat les denominacions en gallec, italià, portuguès i romanès. Hi podeu trobar termes com ara acció correctivaacompliment, auditoria, avaluació del progrés, no-conformitat, estratègiamillora contínuapolítica de la qualitatprova d’auditoriasatisfacció del clienttraçabilitat.

La norma que ha servit de font de buidatge per a aquesta obra està disponible en català gràcies a l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) i el conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

La Terminologia de gestió de la qualitat forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 140 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat. També es pot consultar en el web del TERMCAT la relació de normes UNE disponibles en català.