Disponible en català la norma de serveis de traducció

imatge de la portada de la norma

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE-EN ISO 17100:2015 Serveis de traducció. Requisits per als serveis de traducció, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE. També s’ha publicat, per separat, la modificació UNE-EN ISO 17100:2015/A1:2017, un annex a la norma que conté els canvis que l’Organització Internacional de Normalització (ISO) va fer en aquesta norma després de la seva publicació.

La norma UNE-EN ISO 17100:2015 és la norma internacional de qualitat específica per a serveis de traducció. Té com a finalitat estandarditzar i simplificar la relació entre el client i el proveïdor de serveis de traducció pel que fa al marc de condicions prèvies i posteriors a l’encàrrec, les fases del procés de traducció i revisió, els requisits de qualitat final i, en general, la traçabilitat de tot el procés.

Aquesta norma anul·la i substitueix la norma europea UNE-EN 15038:2006 Serveis de traducció. Requisits per a la prestació del servei, també disponible en català.

En l’elaboració de la versió catalana de la norma 17100 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC), amb la qual el TERMCAT manté un acord de col·laboració per a impulsar la participació i la implicació del col·lectiu de traductors en el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana i per a facilitar la difusió de la terminologia i la informació terminològica d’interès per al col·lectiu de traductors i intèrprets.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català prop de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per aquesta mateixa norma internacional de serveis de traducció que ara es publica en català, la UNE-EN ISO 17100:2015. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.