Disponibles en català dues noves normes UNE-ISO relatives al compliment normatiu a l’empresa

Noves normes en català sobre compliment normatiu a l'empresa

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues normes tècniques relatives a l’àmbit del compliment normatiu a les empreses, és a dir, a l’adequació dels procediments i de les actuacions d'una organització a la normativa en vigor.

En concret, es tracta de la norma UNE-ISO 19600:2015 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance). Directrius i la norma UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance) penal. Requisits amb guia d’ús. L’edició d’ambdues normes s’ha dut a terme en el marc de l’acord, renovat recentment, amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

Des de la reforma del Codi penal espanyol de 2015, les directrius de compliment normatiu s’han incorporat al discurs empresarial com a polítiques preventives orientades a evitar riscos legals. En aquest context, les normes UNE-ISO 19600 i UNE 19601 estableixen els requisits per a implantar i mantenir un sistema de gestió dels riscos penals en les organitzacions amb l’objectiu de prevenir-hi la comissió de delictes i fomentar-hi l’ètica corporativa. Concretament, l’estàndard internacional UNE-ISO 19600 és una guia per a dissenyar sistemes de prevenció i de control de riscos en àrees que no són estrictament penals (tributs, contractes, relacions laborals, medi ambient, etc.), mentre que l’UNE 19601 és l’adaptació al Codi penal espanyol de les bones pràctiques en matèria de compliment normatiu a escala internacional. Sovint aquests sistemes de gestió es complementen amb estàndards que també es refereixen, de manera més general, a la gestió del risc, com ara la Norma UNE-ISO 31000:2018 Gestió del risc. Directrius, que també està disponible en català.

En l’elaboració de la versió catalana d’aquestes dues normes s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). S’hi recullen termes com ara compliment normatiu, autoritat reguladora, conflicte d’interessos, acció correctiva o no-conformitat.

Amb aquestes normes, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català prop de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.