Els termes de la nova factura elèctrica aplegats en un diccionari en línia

imatge de la capçalera del diccionari en línia

El TERMCAT publica la Terminologia de la factura elèctrica, un diccionari en línia elaborat amb la col·laboració d’experts de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i de l’Agència Catalana del Consum, de la Generalitat de Catalunya, que recull els termes que es relacionen amb la tarifa elèctrica.

L’1 de juny de 2021 va entrar en vigor un canvi de tarifa estatal en la factura de l’electricitat que afecta totes les persones amb un contracte de subministrament domèstic. Per això, des del TERMCAT es va considerar interessant fer un recull terminològic que contribuís a aclarir els termes que giren a l’entorn d’aquest canvi tarifari. Amb aquesta finalitat, ha creat aquest diccionari en línia amb un total de 46 entrades i més de 75 denominacions en català, acompanyades d’equivalents en castellà, definicions i notes, elaborat amb la participació d’experts del sector.

El consultant hi trobarà termes com ara peatge, comercialitzadora de mercat regulat, PVPC o subhasta, i també entrades que s’han fet populars recentment, com ara període horari pla, període horari punta i període horari vall, i els conceptes derivats hora plana, hora punta i hora vall.

El diccionari s’acompanya d’una infografia interactiva que il·lustra alguns d’aquests termes.

El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.