Ja es pot consultar en català l’actualització d’una norma UNE sobre indústries gràfiques

Norma UNE sobre indústria gràfica

S’ha publicat en català la Norma UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10: Termes fonamentals de disseny gràfic. El TERMCAT n’ha fet la traducció al català en el marc de l’acord, renovat recentment, amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

Es tracta d’una actualització d’una norma publicada l’any 2008, que recull i defineix 82 termes de l’àmbit del disseny gràfic, com ara cursiva, pictograma, serif, tret descendent o versaleta, incloent-hi algunes denominacions normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, com ara logosímbol, logotip i símbol, per a les quals no hi havia una denominació catalana establerta.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català prop de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil o les instal·lacions elèctriques.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.