La terminologia de la comunicació empresarial, en línia

Imatge del Diccionari de comunicació empresarial en línia

El TERMCAT publica en línia el Diccionari de comunicació empresarial, una obra que només es podia consultar en paper i que ara es fa molt més fàcilment accessible amb el format digital.

El Diccionari de comunicació empresarial, que conté 2.484 termes definits en català i amb els equivalents en castellà i en anglès, i sovint també en francès, inclou la terminologia essencial de les principals disciplines relacionades amb la comunicació interna i externa de les empreses, especialment els termes propis de la publicitat (efecte bumerang, públic objectiu, revisió de marca), les relacions públiques (assessoria d’imatge, grup de pressió, lobbisme), la comunicació corporativa i institucional (cultura d’empresa, identitat de marca, senyalística), i la comunicació administrativa i comercial (comunicat intern, justificant de recepció, quitança).

Complementàriament, també incorpora terminologia bàsica d’àrees que no són específiques de la comunicació, però que hi estan estretament relacionades, com ara el màrqueting (argumentari, gestió de comandes, publitramesa), la psicologia (comportament, motivació, percepció subliminar), la sociologia (estereotip, grup de pertinença, líder d’opinió) o les arts gràfiques (amplada de caràcter, cal·ligrama, cos de text).

El diccionari que avui es presenta és la versió en línia de l’obra original en paper, publicada l’any 1999 per Enciclopèdia Catalana, que es va dur a terme amb el suport del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Gremi de Publicitat de Catalunya, i amb l’assessorament d’especialistes procedents de diverses institucions representatives del sector.

Aquest recurs electrònic pot ser una eina de consulta útil tant per als professionals vinculats a la comunicació de les organitzacions com per als docents i estudiants d’aquesta disciplina, i per als correctors i traductors de textos d’especialitat.

El Diccionari de comunicació empresarial s’afegeix a la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que actualment ofereix més de 140 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.