El 'Lèxic de la crisi econòmica': els termes de la crisi a l'abast de tothom

iStock / f_

El TERMCAT ofereix en línia el Lèxic de la crisi econòmica, amb els termes i expressions catalans que es fan servir per a explicar la crisi econòmica, amb equivalents en sis llengües.

El lèxic difon un recull de la terminologia de l’àmbit econòmic i financer, sobretot, però també de l’àmbit social i laboral, que es troba tant en documentació especialitzada com en mitjans de comunicació per a explicar la crisi econòmica actual.

Conté 150 termes catalans, amb equivalents en castellà, francès, italià, portuguès, anglès i alemany, i pretén oferir un conjunt de propostes denominatives catalanes davant de la multiplicitat de formes que circulen. S’hi poden trobar termes de nivell d’especialització divers: des de termes molt especialitzats (per exemple, noms de productes financers) fins a formes més properes a la llengua general, que ja formen part del lèxic quotidià (especulació o secret bancari), o fins i tot de caràcter argòtic (homes de negre, fons voltor).

La major part de termes provenen d’un treball del Grup de Coordinació, Qualitat i Terminologia del Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea publicat als números 130 i 131 de la revista Puntoycoma en forma de taula d’equivalents anglès–espanyol. Aquests termes estan continguts a la base de dades IATE (InterActive Terminology for Europe), que conté els termes en les llengües de treball de la Comissió Europea.

El TERMCAT difon aquest lèxic amb la voluntat que sigui útil a periodistes, comunicadors, divulgadors i mediadors lingüístics que treballen amb textos sobre aquest tema. Pel seu caràcter de recull de propostes, el Lèxic de la crisi econòmica és un treball especialment obert, que es preveu d’anar actualitzant.

En la mateixa col·lecció de Diccionaris en Línia es pot consultar també el Diccionari dels mercats financers i altres materials de sectors relacionats.

Podeu consultar la nota de premsa corresponent.