S'actualitza el Glossari de jardineria i paisatgisme

Actualització Glossari jardineria i paisatgisme

El TERMCAT publica l’actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme amb els termes dels glossaris de les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme publicades per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge durant el 2018. Aquestes normes són les següents:

NTJ 01C-1:2018(CA): Criteris ambientals dels espais verds.

NTJ 01E:2018(CA): Recomanacions de projectes de l’enllumenat dels espais verds.

NTJ 01V-2:2018(CA): Recomanacions de projecte d’arbrat viari: criteris de selecció.

NTJ 15H:2018(CA): Gestió de jardins històrics.

El Glossari de jardineria i paisatgisme conté ara uns 1.900 termes, amb la incorporació de prop de 170 termes nous que mantenen aquest repertori actualitzat. Els termes nous pertanyen als temes tractats en les últimes normes publicades. Es poden destacar, per exemple:

sobre criteris ambientals dels espais verds, connectivitat ecològica, efecte de vora, corredor ecològic, illa de calor, metabolisme urbà, paviment fotocatalític, trampa de feromones;

sobre enllumenat dels espais verds, flux lluminós, índex de reproducció cromàtica, llum intrusa, rendiment d’una lluminària, temperatura de color, luminància en un punt d’una superfície;

sobre selecció d’arbrat viari, capçada de creu, textura foliar, umbraculiforme, vernalització, zona de rusticitat;

sobre jardins històrics, anastilosi, paisatge cultural, zona d’interès etnològic.

Es poden consultar tots els termes nous incorporats a l’apartat Noves incorporacions del diccionari en línia.

Tant les normes com els glossaris annexos són unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten i promoure la utilització d’una terminologia comuna i estandarditzada en l’àmbit.