El TERMCAT tradueix al català dues normes tècniques dedicades a l’àmbit de l’empresa

Dues noves normes traduïdes al català

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues normes tècniques relatives a l’àmbit de la gestió d’organitzacions, la UNE-ISO 30400:2018 Gestió de recursos humans. Vocabulari i la UNE-ISO 31000 Gestió del risc. Directrius, en el marc de l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

Amb aquestes normes, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de 30 normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

Actualment, es considera que les persones són un dels principals actius d’una organització, de manera que una gestió adequada dels recursos humans és clau per a l’assoliment dels objectius estratègics marcats. La Norma UNE-ISO 30400:2018 proporciona definicions consensuades de termes fonamentals que s’utilitzen habitualment en els estàndards de gestió de recursos humans, i és la primera d’una sèrie de normes dedicades a aquest àmbit. En l’elaboració de la versió catalana d’aquesta norma s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes vinculats a la Fundació Factor Humà.

Així mateix, els riscos que envolten les organitzacions poden tenir conseqüències en la imatge corporativa, en el rendiment econòmic i, fins i tot, en el medi ambient i la seguretat. La Norma UNE-ISO 31000:2018 ofereix un sistema de gestió per a minimitzar la incertesa orientat a protegir el valor de l’organització, facilitar la millora contínua i impulsar la innovació. En l’elaboració de la versió catalana d’aquesta norma s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE). El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a UNE o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Gestió de recursos humans. Vocabulari. UNE-ISO 30400:2018. Madrid: UNE, cop. 2018.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Gestió del risc. Directrius. UNE-ISO 31000:2018. Madrid: UNE, cop. 2018.