El TERMCAT tradueix al català la norma ISO 22301 de continuïtat del negoci

imatge de la portada de la norma

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE-EN ISO 22301:2020 Seguretat i resiliència. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Requisits, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Aquesta norma proporciona un marc de referència perquè les organitzacions puguin establir i aplicar un sistema de gestió que els permeti actuar amb eficàcia davant d’esdeveniments imprevistos que comportin una interrupció del seu funcionament normal, com, per exemple, una crisi sanitària que obliga a aturar temporalment l’activitat. Així mateix, s’hi recull la terminologia principal de la gestió de la continuïtat del negoci.

D’altra banda, sovint els sistemes de gestió com el que estableix la norma 22301 es complementen amb estàndards que també es refereixen, de manera més general, a la gestió del risc, com ara la Norma UNE-ISO 31000:2018 Gestió del risc. Directrius, que també està disponible en català.

En l’elaboració de la versió catalana de la norma 22301 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). S’hi recullen termes com ara anàlisi de l’impacte en el negoci, activitat prioritària, continuïtat del negoci o requisit.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català prop de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma internacional UNE-EN ISO 17100:2015/A1:2017, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.