El Vocabulari de la responsabilitat social, la nova publicació en línia del TERMCAT

© iStock-loops7

El Vocabulari de la responsabilitat social recull i defineix 36 termes bàsics d’aquest àmbit, que actualment ha adquirit un relleu significatiu perquè avui les organitzacions volen ser conscients de l’impacte que les seves decisions i activitats tenen sobre la societat i el medi. La responsabilitat social implica un comportament ètic i transparent que, entre altres coses, contribueixi al desenvolupament sostenible, tingui en compte les expectatives de les parts interessades i sigui respectuós amb la legislació.

Per donar resposta a aquesta nova sensibilitat, i per poder-s’hi referir amb precisió, el TERMCAT ha preparat aquest vocabulari. Cada article terminològic conté les denominacions en català, equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, la definició en català i, en algun cas, notes conceptuals o exemples.

El vocabulari recull termes com ara accessibilitat universal, disseny universal, part interessada (per a l’anglès stakeholder), rendició de comptes i responsabilitat de retre comptes (tots dos, per a l’anglès accountability), responsabilitat social, sostenibilitat o transparència.

L’obra és fruit de la iniciativa del TERMCAT, i s’ha fet amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, expert reconegut de l’àmbit.

Podeu consultar la nota de premsa.