Back to top

Terminologia de les barreres al comerç internacional

Presentació
 • ca  acord d'associació econòmica, n m
 • ca  AAE, n m sigla
 • es  acuerdo de asociación económica, n m
 • es  AAE, n m sigla
 • fr  accord de partenariat économique, n m
 • fr  APE, n m sigla
 • en  economic partnership agreement, n
 • en  EPA, n sigla

04 Política comercial

Definició
Acord econòmic pel qual s'eliminen les barreres a la lliure circulació de béns, serveis i inversions entre els països signataris.

Nota

 • Els acords d'associació econòmica poden considerar-se un pas intermedi entre la zona de lliure comerç i el mercat únic en el procés d'integració econòmica.
accés al mercat accés al mercat

01 Conceptes generals de comerç internacional

 • ca  accés al mercat, n m
 • es  acceso al mercado, n m
 • fr  accès au marché, n m
 • en  market access, n

01 Conceptes generals de comerç internacional

Definició
Obertura d'un mercat als béns i als serveis provinents de l'estranger.
accisa accisa

02 Barreres comercials > 02 Barreres no aranzelàries

 • ca  impost especial, n m
 • ca  accisa, n f sin. compl.
 • es  accisa, n f
 • es  impuesto especial, n m
 • fr  droit d'accise, n m
 • en  excise duty, n
 • en  excise tax, n
 • en  special tax, n

02 Barreres comercials > 02 Barreres no aranzelàries

Definició
Impost indirecte que grava la manufactura, la importació o el consum de productes determinats.

Nota

 • Els impostos especials poden recaure sobre productes com l'alcohol, el tabac o els hidrocarburs, per exemple.
acord comercial acord comercial

04 Política comercial

 • ca  acord comercial, n m
 • ca  tractat comercial, n m
 • ca  tractat de comerç, n m
 • es  acuerdo comercial, n m
 • es  tratado comercial, n m
 • es  tratado de comercio, n m
 • fr  accord commercial, n m
 • fr  accord de commerce, n m
 • fr  traité commercial, n m
 • fr  traité de commerce, n m
 • en  commercial agreement, n
 • en  commercial treaty, n
 • en  trade agreement, n
 • en  trade treaty, n

04 Política comercial

Definició
Acord subscrit entre dos o més països sobirans, i sotmès al dret internacional, en virtut del qual s'estableix el model de relacions en els intercanvis comercials entre els signataris.

Nota

 • Els acords comercials tendeixen a facilitar la lliure circulació de béns i serveis entre les parts i solen establir clàusules que regulen, entre d'altres, aspectes com els drets de duana, el control de fronteres, els béns subjectes a preferències o la moneda base de referència en els intercanvis.
acord comercial preferencial acord comercial preferencial

04 Política comercial

 • ca  acord comercial preferencial, n m
 • ca  acord preferencial, n m
 • es  acuerdo comercial preferencial, n m
 • es  acuerdo preferencial, n m
 • fr  accord commercial préférentiel, n m
 • fr  accord préférentiel, n m
 • en  preferential agreement, n
 • en  preferential trade agreement, n
 • en  preferential trade arrangement, n
 • en  PTA, n sigla

04 Política comercial

Definició
Acord comercial entre països pel qual les parts signatàries es concedeixen mútuament condicions favorables en matèria comercial, duanera, financera o qualsevol altre àmbit de l'intercanvi de béns i serveis.

Nota

 • 1. Les exportacions subjectes als acords preferencials poden accedir als mercats dels països desenvolupats a un cost baix, o bé a cost zero, mitjançant rebaixes aranzelàries.
 • 2. Són acords preferencials els acords d'associació econòmica i els acords de cooperació comercial.
acord d'associació econòmica acord d'associació econòmica

04 Política comercial

 • ca  acord d'associació econòmica, n m
 • ca  AAE, n m sigla
 • es  acuerdo de asociación económica, n m
 • es  AAE, n m sigla
 • fr  accord de partenariat économique, n m
 • fr  APE, n m sigla
 • en  economic partnership agreement, n
 • en  EPA, n sigla

04 Política comercial

Definició
Acord econòmic pel qual s'eliminen les barreres a la lliure circulació de béns, serveis i inversions entre els països signataris.

Nota

 • Els acords d'associació econòmica poden considerar-se un pas intermedi entre la zona de lliure comerç i el mercat únic en el procés d'integració econòmica.
acord d'ordenació de mercats acord d'ordenació de mercats

04 Política comercial

 • ca  acord d'ordenació de mercats, n m
 • ca  AOM, n m sigla
 • es  acuerdo de comercialización con contingentes, n m
 • es  acuerdo de comercialización ordenada, n m
 • es  acuerdo de ordenación de mercados, n m
 • es  AOM, n m sigla
 • fr  accord de commercialisation avec contingentement, n m
 • fr  arrangement d'organisation du marché, n m
 • fr  arrangement de commercialisation ordonnée, n m
 • fr  ACO, n m sigla
 • en  orderly marketing agreement, n
 • en  orderly marketing arrangement, n
 • en  OMA, n sigla

04 Política comercial

Definició
Conveni internacional entre dos o més països pel qual les parts signatàries es comprometen a restringir el creixement comercial de determinats productes mitjançant la imposició de contingents, aranzels o altres obstacles a la importació.

Nota

 • A diferència de la restricció voluntària d'exportacions, l'acord d'ordenació de mercats és el resultat d'una negociació internacional que es fa pública i que se sol revisar anualment.
acord de cooperació acord de cooperació

04 Política comercial

 • ca  acord de cooperació, n m
 • es  acuerdo de cooperación, n m
 • fr  accord de coopération, n m
 • en  cooperation agreement, n

04 Política comercial

Definició
Acord signat entre la Unió Europea i estats tercers o organitzacions internacionals amb l'objectiu d'establir vies de col·laboració en matèria comercial, econòmica, financera, tècnica, industrial o de desenvolupament.
acord duaner acord duaner

04 Política comercial

 • ca  acord duaner, n m
 • es  acuerdo aduanero, n m
 • fr  accord douanier, n m
 • en  customs convention, n

04 Política comercial

Definició
Acord de cooperació signat entre dos estats o entre la Unió Europea i un estat tercer en matèria de cooperació duanera que pot establir la unió duanera completa o limitada a determinat tipus de productes.
acord MSF acord MSF

04 Política comercial

 • ca  Acord sobre l'Aplicació de Mesures Sanitàries i Fitosanitàries, n m
 • ca  acord MSF, n m sin. compl.
 • es  Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, n m
 • es  Acuerdo MSF, n m sin. compl.
 • fr  Accord SPS, n m
 • fr  Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, n m
 • en  Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, n
 • en  SPS agreement, n
 • en  SPS, n sigla

04 Política comercial

Definició
Acord internacional de l'Organització Mundial del Comerç que estableix un marc multilateral de normes que serveixen de guia per a l'elaboració, adopció i compliment de mesures sanitàries i fitosanitàries destinades a protegir la vida i la salut de persones, animals i plantes.