Et fa mal a les orelles cumpleanys? I start-up? (Via Empresa)

Articles

En aquest article es reflexiona sobre  l’entrada imparable d’anglicismes en els llenguatges d’especialitat, sobre els recursos propis que tenen totes les llengües per anomenar els nous conceptes i sobre la consciència lingüística que tenen els parlants a l’hora d’evitar o adoptar manlleus d’altres llengües.

 

BOVER, Jordi. "Et fa mal a les orelles cumpleanys? I start-up?" [en línia]. Via Empresa (03 desembre 2019).