Filiació o afiliació, vet aquí el dilema

Articles
Butlletí RECERCAT
RECERCAT

 

“Al final de l’article feu-hi constar la vostra... filiació o afiliació?” La frase que acabeu de llegir, amb lleugeres variants, és especialment familiar per a qualsevol persona que es dediqui a la recerca i hagi publicat en alguna de les nombroses revistes dedicades a la difusió de les feines en curs i de les troballes que es fan en els diversos àmbits. I es pot plantejar el dubte sobre si és més adequada una forma o l’altra, tenint en compte que totes dues són paraules admeses per la normativa i presents al diccionari.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Filiació o afiliació, vet aquí el dilema" [en línia]. Butlletí RECERCAT (2024), núm. 195.