Les normes UNE i ISO, també en català (Terminàlia)