Què se n’ha fet de la 'due diligence' i del 'forensic'?