Visualització de dades, conjunts de dades i gràfics

Articles
Butlletí RECERCAT

Actualment estem immersos en l’era de la sobrecàrrega informativa i de les dades massives que es generen sobre qualsevol fenomen o activitat (salut, esport, política, educació, màrqueting, etc.). En aquest context s’ha fet imprescindible poder tractar conjunts de dades (el que en anglès s’anomena data set) per a fer-los accessible a través de les tècniques de visualització de dades.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Visualització de dades, conjunts de dades i gràfics" [en línia]. Butlletí RECERCAT (2022), núm. 175.