Què són les 'fintech'?

L’impacte de la tecnologia a l’hora de relacionar-nos amb els diners i amb els bancs és cada cop més evident. En el marc d’aquesta reinvenció ha sorgit el terme anglès 'fintech' (de l’anglès 'finance' i 'technology'). En català, 'tecnologies financeres'.