Esteu en contacte amb l’economia de baix contacte?

Articles
Via Empresa

En aquest article s'explica el terme 'economia de baix contacte' que fa referència als canvis que han adoptat les empreses pel que fa als seus models de negoci per tal d’adaptar-se a la nova situació creada per la pandèmia.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Esteu en contacte amb l’economia de baix contacte?" [en línia]. Via Empresa (22 juny 2022).