Back to top

Articles i presentacions

05.04.2023

Què és el delicte d’iniciat?

Articles
-
Via Empresa
.Dret .Economia

Els iniciats s’anomenen en anglès insiders, que seria com dir ‘els de dins’, encara que en realitat són persones que simplement tenen una relació estreta amb l’organització, independentment que hi treballin a dins o no.

 

Més
02.12.2022

Coneixeu la parentela de la inflació?

Articles
-
Les Notícies de Llengua i Treball
.Economia

En aquest article es comenten els orígens lingüístics del terme 'inflació' i altres termes relacionats.

 

Més
02.12.2022

Podem retallar el retail del comerç al detall?

Articles
-
Via Empresa
Comerç .Economia

L’estoc de denominacions catalanes que es poden utilitzar per parlar del comerç al detall posa en evidència que l’adopció de l’anglicisme 'retail' no es pot justificar per cap necessitat denominativa, sinó més aviat per una voluntat d’esnobisme i de fer creure que el càntir nou fa l’aigua més fre

Més
© TERMCAT (CC-BY 4.0)
07.11.2022

És possible la globalització alternativa?

Articles
-
Via Empresa
.Economia .Empresa

A hores d’ara ja sabem que parlar de globalització és referir-se, en general, a una sèrie complexa de processos que es produeixen simultàniament en l'àmbit econòmic, polític, tecnològic, cultural i ecològic

Més
01.07.2022

Esteu en contacte amb l’economia de baix contacte?

Articles
-
Via Empresa
.Economia

En aquest article s'explica el terme 'economia de baix contacte' que fa referència als canvis que han adoptat les empreses pel que fa als seus models de negoci per tal d’adaptar-se a la nova situació creada per la pandèmia.

 

Més
13.05.2022

Què és això de l’activisme accionarial?

Articles
-
Via Empresa
.Economia

Els activistes accionarials socialment responsables són una peça clau per a l’impuls d’unes finances sostenibles que facilitin el trànsit cap a una economia verda.

 

Més
07.04.2022

Sabríeu identificar els animals del Bestiari econòmic?

Articles
-
Via Empresa
.Economia

En aquest article es presenta el joc Bestiari econòmic que us convida a descobrir deu termes del sector financer, les empreses emergents i les criptomonedes formats sobre la base de metàfores faunístiques.

 

Més