Què és el delicte d’iniciat?

Articles
Via Empresa

Els iniciats s’anomenen en anglès insiders, que seria com dir ‘els de dins’, encara que en realitat són persones que simplement tenen una relació estreta amb l’organització, independentment que hi treballin a dins o no.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Què és el delicte d’iniciat?" [en línia]. Via Empresa (05 abril 2023).